Wie we zijn

De BBRI heeft een Bestuur van vrijwilligers die zich betrokken voelen bij de grafzorg van religieuze instituten.  Het Bestuur wordt in zijn functie ondersteund door medewerkers van de KNR.

Waar nodig kan het Bestuur de hulp inroepen van externe instanties, die gespecialiseerd zijn in de beleidsontwikkeling en –uitvoering van het beheer, de instandhouding, het onderhoud van begraafplaatsen en het toezicht daarop. Als het aantal religieuze instituten die diensten van de BBRI willen afnemen groeit, kan de BBRI gaan werken met  ter zake kundige consulenten.