Weinig vraag naar ondersteuning?

In contacten met religieuze instituten wordt telkens beaamd dat de grafzorg voor de overleden leden belangrijk is. Anderzijds komen er in de praktijk nog weinig vragen van religieuze instituten naar ondersteuning door de BBRI. En een enquête van het Bestuur BBRI over grafzorg werd in 2015 door slechts zes religieuze instituten ingevuld en retour gestuurd – nog geen half procent en daarmee niet representatief.

Er kunnen verschillende redenen zijn dat er weinig vragen van religieuze instituten bij de Stichting BBRI binnen komen:

  • Mogelijk heeft de grafzorg in het scala van onderwerpen die de aandacht vragen van besturen van religieuze instituten (nog) niet de hoogste prioriteit.
  • Of: de religieuze instituten willen de zorg voor hun begraafplaatsen zo lang mogelijk in eigen hand houden en de grafzorg eerst intern goed op een rij hebben.
  • Of: het aanbod van de BBRI sluit onvoldoende aan bij de vragen van de religieuze instituten; de BBRI kan nog te weinig concrete oplossingen aandragen.
  • Of: de religieuze instituten hebben de zorg voor hun begraafplaats(en) en graven al naar tevredenheid geregeld.
  • Of: een andere reden.

Het Bestuur BBRI besloot overigens om niet een tweede herinnering te sturen om het aantal respondenten van de enquête over grafzorg te vergroten.