Wat speelt er bij religieuze instituten?

Het Bestuur BBRI heeft in 2016 met acht religieuze instituten gesproken over bij hen levende vragen met betrekking tot grafzorg en over eventuele ondersteuning door de Stichting BBRI.

De gespreksonderwerpen waren:

  • De vormgeving van een overeenkomst tussen een religieus instituut enerzijds en de koper van het kloostercomplex met begraafplaats anderzijds, over het beheer, de instandhouding en het onderhoud van deze begraafplaats in de toekomst.
  • De ins en outs van een door een religieus instituut opgerichte burgerlijke Stichting voor beheer, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats van het religieus instituut; eventuele mogelijkheid om het werkgebied van de stichting te verbreden met begraafplaatsen van andere religieuze instituten.
  • Bijdragen aan de uitwerking van een totaalplan voor de toekomst van de begraafplaats van het religieus instituut, met vragen als: periode van instandhouding; ruimen van graven; kostenbeheersing; mogelijke overdracht aan een derde partij. Mogelijk kan dit leiden tot een pilotproject voor de Stichting BBRI.
  • Het opgraven van de resten van een religieus in Nederland en deze overbrengen naar en herbegraven in Brazilië, overeenkomstig diens wens en de wens van de familie. Kernpunt was: is het religieus instituut aantoonbaar de rechthebbende voor het betreffende graf?
  • De BBRI als toezichthouder na de overdracht van een kloosterbegraafplaats aan het Brabants Landschap.
  • De toekomstige eigendom en het beheer van een kloosterbegraafplaats, die een Rijksmonument is; onder andere nagaan of samenwerking met andere lokale dan wel regionale religieuze instituten in een gezamenlijke beheerstichting mogelijk is.
  • Het ontwikkelen van een definitieve visie op en plan van aanpak voor de kloosterbegraafplaats van een religieus instituut in de toekomst; het verkennen van mogelijkheden over de toekomstige eigendom van de begraafplaats; een vorm om de herinnering aan de religieuzen levend te houden.
  • Het overbrengen van stoffelijke resten naar één begraafplaats voor het religieus instituut; het oprichten van een monument ter nagedachtenis van de religieuzen; het inrichten van een informatieplek op de begraafplaats; vormgeving van het toezicht in de toekomst door de Stichting BBRI.

Als u geïnteresseerd bent in een van deze onderwerpen en daarover van gedachten wilt wisselen met het betreffende religieuze instituut, dan kan het Bestuur BBRI daarin bemiddelen.