Gedachtenwisseling met Bestuur KNR

Op 4 maart 2016 heeft het Bestuur BBRI met het Bestuur KNR overlegd over de voortgang van de Stichting BBRI aan de hand van het driejaarsverslag BBRI. Het Bestuur KNR toonde zich betrokken en wil waar mogelijk bijdragen aan de bekendheid van de BBRI bij de religieuze instituten.

Belangrijke gesprekspunten waren:

  • De wenselijkheid al dan niet om als Stichting BBRI te fungeren als landelijke stichting voor eigendom en beheer van kloosterbegraafplaatsen, met professionele medewerkers op verschillende terreinen, of om haar functie te beperken tot ondersteuning, advisering en toezicht. Er zijn in den lande al meerdere instanties actief met betrekking tot advisering en beheer van begraafplaatsen.
  • Het belang dat alle religieuze instituten hun visie op grafzorg ontwikkelen en vastleggen: doelen, geldende waarden, en stappenplannen om die doelen en waarden te realiseren. Het is urgent om dit te regelen, zolang de religieuze instituten nog voldoende bestuurskracht en financiële middelen hebben.