Downloads

Checklist: In 2016 heeft het Bestuur een checklist ontwikkelend voor beheer, instandhouding, onderhoud en toezicht met betrekking tot begraafplaatsen van religieuze instituten. U kunt deze checklist gebruiken als handvat om een passend databestand voor uw huidige begraafplaats(en) te ontwikkelen en om uw visie en beleid voor de toekomst te bepalen.

Jaarverslag BBRI 2017: Op 28 februari 2018 heeft het Bestuur BBRI het jaarverslag 2017 vastgesteld.

Driejaarsverslag: Op 4 maart 2016 heeft het Bestuur BBRI met het Bestuur KNR overlegd over de voortgang van de Stichting BBRI aan de hand van het driejaarsverslag BBRI. Het Bestuur KNR toonde zich betrokken en wil waar mogelijk bijdragen aan de bekendheid van de BBRI bij de religieuze instituten.

Herziene versie notitie ‘Ondersteuning van religieuze instituten door de Stichting BBRI