Casus: Voltooiing van de begraafplaats in Schijndel

De congregatie van de Zusters van Liefde in Schijndel is op weg naar ‘voltooiing’ en heeft een grote eigen begraafplaats waar ruim 1400 zusters zijn begraven. Het is de wens van de congregatie om zelf regie te houden op de voltooiing van de begraafplaats, nadat de begraving van de laatste zuster heeft plaatsgevonden. Maar waar moet je dan allemaal aan denken en wat moet je dan allemaal regelen? Om antwoord te krijgen op deze vragen werkt de congregatie samen met de Stichting BBRI.

Inmiddels is besloten om nu alvast het oudste gedeelte van de begraafplaats te laten ruimen. Het betreft graven van de 858 zusters die vóór 2000 zijn overleden. Welke laatste bestemming gekozen wordt voor de stoffelijke resten, wordt nog onderzocht. Worden de resten herbegraven in een verzamelgraf? Of kunnen de resten gezamenlijk worden gecremeerd om de as vervolgens te verstrooien op eigen terrein? En, niet onbelangrijk, wat zijn de kosten die hiermee gepaard gaan?

Mogelijk is een kritiek punt, dat een crematorium niet wil meewerken aan een crematie van de gezamenlijke resten, maar alleen aan een crematie van de resten per graf. Dat wordt dan wel erg kostbaar.

Als de bovenstaande eerste stap is gezet, zullen er nog allerlei andere beslissingen moeten worden genomen:

  • Hoe lang blijft de begraafplaats in stand nadat de laatste zuster is begraven? Minimaal tien jaar, zoals de wet voorschrijft, of nog wat langer?
  • Wat gebeurt er uiteindelijk met de stoffelijke resten en het begraafplaatsterrein? Hier spelen opnieuw keuzes voor bijvoorbeeld cremeren of herbegraven in een (parochieel of gemeentelijk) verzamelgraf.
  • Wie wordt eigenaar van de begraafplaats en wie zorgt voor het beheer en de uitvoering van de laatste wensen van de congregatie?

Het zijn geen makkelijke vragen. Er moet worden voldaan aan de relevante wet- en regelgeving (o.a. de Wet op de Lijkbezorging) en er spelen financiële overwegingen mee. Wat is wenselijk en mogelijk en wat niet? Stap voor stap komen we zo tot een weloverwogen en ethisch verantwoord besluit met respect voor onze overledenen.